กองทัพเรือ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “เรือของพ่อ” ปลดระวางเรือตรวจการณ์ชุดเรือ ต.91

26 ก.ย. 2562 เวลา 5:28 น.

กองทัพเรือ เชิดชูเกียรติ “เรือของพ่อ” กระทำพิธีปลดระวางประจำการ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 รับใช้ราชการในท้องทะเลรวมกว่าศตวรรษ ให้คงเป็นที่จดจำในใจนักรบราชนาวีไทยสืบไป

วันนี้ (26 ก.ย.62) กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดระวางประจำการ และเชิดชูเกียรติให้กับ “เรือของพ่อ” เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ,ต.94 ,ต.95 ที่รับใช้ราชการในกองทัพเรือมายาวนาน สนองภารกิจในท้องทะเลมากรวมกว่าศตวรรษ

กองทัพเรือ เชิดชูเกียรติ “เรือของพ่อ” กระทำพิธีปลดระวางประจำการ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 รับใช้ราชการในท้องทะเลรวมกว่าศตวรรษ ให้คงเป็นที่จดจำในใจนักรบราชนาวีไทยสืบไป

โดยมี พลเรือตรี จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ในฐานะผู้บัญชาการในการควบคุม ได้นำผู้บังคับการเรือ และพลประจำเรือ ตลอดจน อดีตผู้บังคับการเรือทั้ง 3 ลำ เข้าร่วมในพิธีที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางหมู่เรือรบแห่งราชนาวีไทย ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองทัพเรือ เชิดชูเกียรติ “เรือของพ่อ” กระทำพิธีปลดระวางประจำการ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 รับใช้ราชการในท้องทะเลรวมกว่าศตวรรษ ให้คงเป็นที่จดจำในใจนักรบราชนาวีไทยสืบไป

การปลดระวางประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ได้เป็นไปตามอนุมัติ กระทรวงกลาโหม เนื่องจากเรือทั้ง 3 ลำ ใช้ราชการมานานจนมีสภาพเสื่อมตามอายุการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง และมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการ จึงมีคำสั่งตามคำเสนอของ กองทัพเรือ ให้ปลดระวางตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

สำหรับ ชุดเรือตรวจการณ์ ต.91 เป็นเรือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัย เกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ นับตั้งแต่การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปี พ.ศ.2510 – 2530 อันเป็นโครงการของกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของพระองค์ จนสมัญญาเรือชุดนี้ว่า “เรือของพ่อ”

โดยเรือ ต.91 ประจำการครั้งแรกเมื่อ 12 ส.ค.2511 และครั้งที่ 2 เมื่อ 15 เม.ย.35 รวมระยะเวลาประจำการ 52 ปี เรือ ต.94 ประจำการครั้งแรกเมื่อ 16 ก.ย.24 รวมระยะเวลาประจำการ 38 ปี และเรือ ต.95 ประจำการครั้งแรกเมื่อ 27 ธ.ค.25 รวมระยะเวลาประจำการ 37 ปี โดยเรือทั้ง 3 ลำ สร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ เป็นการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ เชิดชูเกียรติ “เรือของพ่อ” กระทำพิธีปลดระวางประจำการ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 รับใช้ราชการในท้องทะเลรวมกว่าศตวรรษ ให้คงเป็นที่จดจำในใจนักรบราชนาวีไทยสืบไป

พลเรือเอก นพดล สุภากร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่เรือทั้ง 3 ลำ ได้ปฏิบัติราชการอยู่ในท้องทะเลยาวนานรวมกว่าศตวรรษ ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ เช่น การถวายความปลอดภัยทางทะเลให้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ การปกป้องอธิปไตยของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ จึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ เรือตรวจการณ์ชุดเรือ ต.91 และอำลาการปฏิบัติงานของเรือทั้ง 3 ลำ อย่างสมเกียรติ ให้คงเป็นที่จารึกจดจำแด่ เหล่านักรบแห่งราชนาวีไทย ตลอดไป