ดีเดย์ 1 ต.ค. "รับยาใกล้บ้าน" รพ.พุทธชินราช คนไข้เบาหวาน-ความดันทยอยใช้สิทธิ์

01 ต.ค. 2562 เวลา 5:03 น.

โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ร่วมกับร้านยา 17 ร้าน ดำเนินโครงการลดความแออัดรับยาที่ร้านยา นำร่องผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช และโรคอื่นๆที่ไม่มีอาหารซับซ้อนในการดูแล ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับยาต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล

วันนี้ ( 1 ต.ค2562 ) เป็นวันแรกที่โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เริ่มดำเนินการการลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภทที่ 1 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้คนไข้สิทธิบัตรทองในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงทะเบียนประสงค์ไปขอรับยาที่ร้านขายยาที่ร่วมโครงการจำนวน 17 ร้านค้า ไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล

เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล มีนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทันตแพทย์สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ

ทันตแพทย์สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก กล่าวว่า การเริ่มต้นโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล สำหรับพื้นที่สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ได้เริ่มนำร่องในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ร่วมกับร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ที่เข้าร่วมโครงการ 17 ร้าน และ จ.เพชรบูรณ์ นำร่องที่ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ที่ร่วมกับร้านขายขา 2 ร้าน

โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ร่วมกับร้านยา 17 ร้าน ดำเนินโครงการลดความแออัดรับยาที่ร้านยา นำร่องผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช และโรคอื่นๆที่ไม่มีอาหารซับซ้อนในการดูแล ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับยาต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล

โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้เริ่มให้สิทธิ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันสูงก่อน เป็นผู้มีสิทธิ์บัตรทอง ผู้ป่วยต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาล และเลือกร้านยาใกล้บ้านที่จะไปรับยา เมื่อมาพบแพทย์แล้ว แพทย์จะตรวจรักษาและประเมินให้รับยาที่ร้านยาได้ ต่อมาเภสัชกรจะตรวจสอบใบสั่งยาและมอบให้คนไข้นำใบสั่งยาไปรับยาตามร้านที่เลือกได้

ระยะแรกโรงพยาบาล จะจัดยาและให้แมสเซนเจอร์ไปส่งที่ร้านยาที่คนไข้เลือก จะใช้ระยะเวลา 1วัน ข้อสำคัญคือ ผู้ป่วยควรมียาเหลือเพียงพอสำหรับการใช้ยาอย่างน้อย 3 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม

สำหรับบรรยากาศในการรับยาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกในวันนี้ เริ่มมีประชาชนในเขตอ.เมืองพิษณุโลก มาขอเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านขายยาบ้างแล้ว ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน

โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ร่วมกับร้านยา 17 ร้าน ดำเนินโครงการลดความแออัดรับยาที่ร้านยา นำร่องผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช และโรคอื่นๆที่ไม่มีอาหารซับซ้อนในการดูแล ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับยาต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล