กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท

01 พ.ย. 2562 เวลา 7:23 น.

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

ร้านภูฟ้าจัดงานแถลงข่าวภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน "แมวไม่อยู่หนูระเริง" ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยร้านภูฟ้าอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้า กล่าวว่า

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

ในปีชวด พ.ศ. 2563 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูหน้าตารื่นเริงและรูปแมวที่แอบดูหนูข้างรั้ว นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว ยังพระราชทานพรปีใหม่ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ปีชวดหนู “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ดังนี้

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ปีชวดหนู

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

“แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

แมวไม่อยู่หนูระเริงโบราณว่า แต่แมวมาเมื่อไหร่รู้แน่

อาจถูกกินสิ้นชีพไม่ทันแก่ ต้องพ่ายแพ้เพราะประมาทอาจถึงตาย

คนเหมือนหนูตั้งใจดูให้พร้อมสรรพ เผื่อแมวกลับสู้ได้ดั่งใจหมาย

อยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย ท่านทั้งหลายจงสุขทุกคืนวัน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่ง ซึ่งเป็นปีชวด คณะทำงานร้านภูฟ้า ได้เข้ากราบพระบาทขอพระราชทานพรปีใหม่ เพราะทุกคนรอคอย ซึ่งพระองค์มีพระราชดำริว่า จุดหมายจริงๆ ของพรพระราชทาน ทรงมีพระราชประสงค์อยากให้คนไทยทุกคนมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี บ้านเมืองสงบ ให้ทุกคนดำเนินชีวิตไปอย่างมีศักดิ์ศรี เจริญก้าวหน้า และก้าวทันโลก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

“ปีหน้าปีชวด ซึ่งเกี่ยวกับหนู หนูก็ต้องคู่กับแมว พระองค์ทรงสุนัขทรงเลี้ยง และแมวทรงเลี้ยง ซึ่งแมวพระเอก ชื่อ คุณบ๊อบบี้ เป็นแมวทรงเลี้ยงสีเหลือง พระองค์ทรงนำมาผูกเป็นเรื่องราวว่า โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่อยู่ยากขึ้นเยอะ ทรงเข้าใจเรื่องดิสรัปชั่น (Disruption) อย่างมาก ในโลกที่เปลี่ยนแปลง คำว่าไม่ประมาททุกคนต้องมีอยู่ในใจ แมวไม่อยู่ หนูระเริง ซึ่งดูแล้วเหมือนไม่มีอะไร แต่แมวกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ พระองค์พระราชทานเป็นบทกลอนเขียนด้วยลายพระหัตถ์ ซึ่งพรพระราชทานดังกล่าวจะพิมพ์บนด้านหน้าของเสื้อทีเชิ้ต” ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดากล่าว

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กล่าวถึงพรพระราชทานในประโยคสุดท้ายที่ว่า อยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย ท่านทั้งหลายจงมีสุขทุกคืนวัน ซึ่งพรพระราชทานท่อนสุดท้ายนี้ พระราชทานมาจากพระทัยของพระองค์ที่ทรงอยากให้คนไทยอยู่ดีมีสุข มีความเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้า ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ทรงเตือนอย่าประมาท ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน