พิจิตรสั่งปิดประตูระบายน้ำ เก็บไว้ใช้หน้าแล้ง

04 พ.ย. 2562 เวลา 2:31 น.

พิจิตรปิดประตูน้ำขนาดใหญ่ ตามแนวแม่น้ำน่าน เพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นน้ำต้นทุนป้องกันปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่

จังหวัดพิจิตรดำเนินการปิดประตูระบายน้ำตามแนวลุ่มแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำ ในพื้นที่น้ำแก้มลิงสำคัญเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งหลังระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง แม่น้ำ หนอง คลอง บึง ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรลดระดับลงอย่างรวดเร็ว

 

พิจิตรปิดประตูน้ำขนาดใหญ่ ตามแนวแม่น้ำน่าน เพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นน้ำต้นทุนป้องกันปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่

 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการตามแผน ในการบริหารจัดการน้ำ โดยการปิดประตูระบายน้ำ กว่า 10 แห่ง เพื่อกักเก็บน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ให้ไหลลงในแม่น้ำน่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศน์ เป็นน้ำต้นทุนในการเกษตร ประมง

 

พิจิตรปิดประตูน้ำขนาดใหญ่ ตามแนวแม่น้ำน่าน เพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นน้ำต้นทุนป้องกันปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่

 

สำหรับพื้นที่รับน้ำ ตามแนวแม่น้ำน่าน ที่ไหลผ่าน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน และ อำเภอบางมูลนาก ถือว่า เป็นแหล่งรับน้ำหลาก และ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยการปิดประตูระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ให้ปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำน่าน ไว้ใช้ในการทำการเกษตร โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูแล้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด