น้ำยมแล้งหนัก จ.พิจิตรสร้างสระน้ำลอยกระทงแทน

05 พ.ย. 2562 เวลา 2:24 น.

พิจิตรแม่น้ำยมแห้งขอดจากภัยแล้ง ต้องสร้างสระน้ำจำลองสำหรับลอยกระทง แทนการลอยกระทงในแม่น้ำยม หลังประสบปัญหาแม่น้ำยมแห้ง ระดับน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 1 เมตร

พิจิตรบรรยากาศการเตรียมงานในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่วัดไผ่ท่าโพเหนือ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการวัดไผ่ท่าโพเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานลอยกระทง

 

พิจิตรแม่น้ำยมแห้งขอดจากภัยแล้ง ต้องสร้างสระน้ำจำลองสำหรับลอยกระทง แทนการลอยกระทงในแม่น้ำยม หลังประสบปัญหาแม่น้ำยมแห้ง ระดับน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 1 เมตร

 

โดยสร้างบ่อน้ำจำลองบริเวณหน้าพระพุทธโพชัยมิ่งมงคล หรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ภายในวัด โดยสร้างสระน้ำจำลองด้วยการก่ออิฐเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงให้สามารถลอยกระทงได้อย่างสะดวกไม่ต้องลงไปลอยกระทงในแม่น้ำยมที่ปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ห่างจากตลิ่งกว่า 5 เมตร ทำให้เสี่ยงอันตรายแก่ประชาชนที่ร่วมลอยกระทง

 

พิจิตรแม่น้ำยมแห้งขอดจากภัยแล้ง ต้องสร้างสระน้ำจำลองสำหรับลอยกระทง แทนการลอยกระทงในแม่น้ำยม หลังประสบปัญหาแม่น้ำยมแห้ง ระดับน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 1 เมตร

 

สำหรับการสร้างสระน้ำจำลองสำหรับลอยกระทง เป็นวิธีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็ก เนื่องจากการลอยกระทงในสระน้ำจำลองมีความปลอดภัย สะดวก ลดอันตรายจากการลงไปลอยในแม่น้ำยมซึ่งระดับตลิ่งลึกลงไปกว่า 5 เมตร โดยระดับน้ำในแม่น้ำยมเหลือเพียงไม่ถึง 1 เมตร

 

พิจิตรแม่น้ำยมแห้งขอดจากภัยแล้ง ต้องสร้างสระน้ำจำลองสำหรับลอยกระทง แทนการลอยกระทงในแม่น้ำยม หลังประสบปัญหาแม่น้ำยมแห้ง ระดับน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 1 เมตร