สุดแปลก! ใบกระท่อม บุหรี่ สุรา ทำกระทงได้

11 พ.ย. 2562 เวลา 6:28 น.

ทำกระทงธรรมดา โลกไม่จำ รพ.สต.บ้านบางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดประกวดกระทง ประดิษฐ์จาก ใบกระท่อม บุหรี่ เหล้า สิ่งเสพติดต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ลดละเลิก สิ่งเสพติด พร้อมๆ กับอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

วันที่ 11 พ.ย. 62 ที่ รพสต.บ้านบางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันทำกระทง ที่ประดิษฐ์ตกแต่ ด้วย พืชใบกระท่อม บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติดต่างๆ ที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประดิษฐ์ ส่งเข้าประกวด

 

ทำกระทงธรรมดา โลกไม่จำ รพ.สต.บ้านบางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดประกวดกระทง ประดิษฐ์จาก ใบกระท่อม บุหรี่ เหล้า สิ่งเสพติดต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ลดละเลิก สิ่งเสพติด พร้อมๆ กับอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

 

ตามโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่สุรา ยาเสพติดทุกชนิด ในชุมชน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้ บุคคล ชุมชน เป็นความสำคัญของ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคที่มาจากพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยแล้วได้สุขภาพที่ดี

 

ทำกระทงธรรมดา โลกไม่จำ รพ.สต.บ้านบางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดประกวดกระทง ประดิษฐ์จาก ใบกระท่อม บุหรี่ เหล้า สิ่งเสพติดต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ลดละเลิก สิ่งเสพติด พร้อมๆ กับอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

 

นายกรเทพ ลูกหลี ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านบางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กล่าวว่า กระทงที่ประดิษฐ์ จาก หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่า ภายในชุมชน มีการระบาดของยาเสพติด ชนิดต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน รณรงค์ ให้ประชาชน เยาวชน ลดละเลิก และมีการ ปราบปราม อย่างจริงจัง

 

ทำกระทงธรรมดา โลกไม่จำ รพ.สต.บ้านบางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดประกวดกระทง ประดิษฐ์จาก ใบกระท่อม บุหรี่ เหล้า สิ่งเสพติดต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ลดละเลิก สิ่งเสพติด พร้อมๆ กับอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม