ส่อวิกฤติ! แม่น้ำยม เหลือน้ำไม่ถึง 1 เมตร (คลิป)

13 พ.ย. 2562 เวลา 3:17 น.

พิจิตร แม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดรังนกซึ่งเป็นแม่น้ำยมตอนบนของจังหวัด ไหลผ่านหมู่บ้าน เริ่มแห้งขอดมองเห็นเป็นผืนทรายเหลือเพียงร่องน้ำขนาดเล็กที่ปริมาณน้ำ ไม่ถึง 1 เมตร

วันที่ 13 พ.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวเปิดเผย ภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ ทำให้เห็นปริมาณน้ำในแม่น้ำยมหน้าวัดรังนก หมู่ที่ 4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร หลังระดับน้ำแม่น้ำยม ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้าน และตำบล ได้ลดระดับลงตั้งแต่ต้นฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องจนเห็นพื้นทรายของแม่น้ำ เหลือน้ำเพียงร่องน้ำขนาดเล็ก

พิจิตร  แม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดรังนกซึ่งเป็นแม่น้ำยมตอนบนของจังหวัด ไหลผ่านหมู่บ้าน เริ่มแห้งขอดมองเห็นเป็นผืนทรายเหลือเพียงร่องน้ำขนาดเล็กที่ปริมาณน้ำ ไม่ถึง 1 เมตร

ระดับความลึกของน้ำที่ไหลผ่านเพียง 70-80 เซนติเมตร ไม่ถึง 1 เมตร ส่งผลทำให้แม่น้ำยมเริ่มแห้งลง ส่อวิกฤติขาดน้ำตั้งแต่ปลายปีนี้

พิจิตร  แม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดรังนกซึ่งเป็นแม่น้ำยมตอนบนของจังหวัด ไหลผ่านหมู่บ้าน เริ่มแห้งขอดมองเห็นเป็นผืนทรายเหลือเพียงร่องน้ำขนาดเล็กที่ปริมาณน้ำ ไม่ถึง 1 เมตร

สำหรับอ.สามง่าม เป็นอำเภอตอนบนของ จ.พิจิตร ที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ได้แก่ อ.โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอ.โพทะเล  ก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่ จ.นครสวรรค์ จากที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่เหลือน้อย ส่งผลให้แม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ จ.พิจิตร ลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนเริ่มแห้งขอด ส่อเค้าสถานการณ์ภัยแล้ง จะมาตั้งแต่ต้นฤดูหนาว และจะวิกฤติหนักในช่วงหน้าแล้งข้างหน้าที่จะมาถึง

พิจิตร  แม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดรังนกซึ่งเป็นแม่น้ำยมตอนบนของจังหวัด ไหลผ่านหมู่บ้าน เริ่มแห้งขอดมองเห็นเป็นผืนทรายเหลือเพียงร่องน้ำขนาดเล็กที่ปริมาณน้ำ ไม่ถึง 1 เมตร

พิจิตร  แม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดรังนกซึ่งเป็นแม่น้ำยมตอนบนของจังหวัด ไหลผ่านหมู่บ้าน เริ่มแห้งขอดมองเห็นเป็นผืนทรายเหลือเพียงร่องน้ำขนาดเล็กที่ปริมาณน้ำ ไม่ถึง 1 เมตร