ภาคเอกชนเนรมิตถนนรัชดาให้ “ขยะล่องหน”

24 พ.ย. 2562 เวลา 4:55 น.

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

ขยะล่องหน เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และที่พักอาศัยบนถนนรัชดาภิเษก จับมือกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม Impact Generation และองค์กรพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม กว่า 30 องค์กร ผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์คนเมืองรูปแบบใหม่ ขับเคลื่อนhe Climate Action Collaboration @Ratchada DistrictThe Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

ปฏิบัติการร่วมลดภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากต้นทาง และยังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ผนึกกำลัง ลดแล้ว ลดได้อีก ด้วยการบันทึกมาตรการ-ทบทวน-คำนวณ-ประมวลผล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดขยะต้นทาง สร้างเส้นทางเดินของขยะ ให้ขยะล่องหนได้จริง เพราะทำให้ทุกสิ่งยังใช้ต่อได้ ร่วมเรียนรู้และสร้างย่านแห่งความร่วมมือ มาร่วมเป็นอีกพลังหมุนแกนคิดใหม่ ให้ไลฟสไตล์คนไทย ไม่มีอะไรกลายเป็นขยะ

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อนทำให้ “ขยะล่องหน” ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District