ร่วมส่งมอบปอดแห่งใหม่ Pocket Park กลางชุมชน ข้างวัดสุคันธาราม

24 พ.ย. 2562 เวลา 5:12 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ 22 พ.ย. 62 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาทหารบก ได้เป็นประธาน มอบสวน “Pocket Park” ปอดแห่งใหม่ ตามกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด กลางชุมชนข้างวัดสุคันธาราม เขตดุสิต. แขวงจิตรลดา. กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ตลอดจนผู้แทนหลายหน่วยงาน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่อยากให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยใน เขตกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการผ่านมาแล้ว 1 ปี ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 )

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขณะนี้ได้เริ่มขยายระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ออกไปอีกต่อเนื่องไปในปี 2563 ขณะนี้ส่งมอบสวนที่เสร็จแล้ว ทั้งหมด 19 สวน

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาทหารบก กล่าวว่า สำหรับ การจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้ มีการปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน ที่ให้การสนับสนุนโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 18 สวน ใน 18 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 19นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพอภาคที่1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323