กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วัน ข้างหน้า 3 – 9 ก.พ.

03 ก.พ. 2563 เวลา 7:55 น.

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วัน ข้างหน้า 3- 9 ก.พ. ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาฯ มีหนาหนาบางพื้นที่ ส่วนเหนือ อีสานอากาศยังเย็น ยอดดอย ยอดภู หนาวถึงหนาวจัด โดยช่วงวันที่ 8 - 9 ก.พ. อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 3 ก.พ. 2563 พยากรณ์อากาศ 7 วัน ข้างหน้า ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง

ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 3-7 ก.พ. 63 มีคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีลมแรง

ภาคเหนือ

 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส                                                                                              ชบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                     ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 63 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า                                                                                                                                                                                                         อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                     บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                     ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-10 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส                                                                                                           บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                                                                                                   ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนมากทางตอนบนของภาค                                                                                                                              อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                     บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส                               ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                                                                                                                                                                                                 ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                            อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส                                                                               ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                              อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                         ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

 ในช่วงวันที่ 3 - 8 ก.พ. 63 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค                                                                                                                                                                                                   ส่วนในวันที่ 9 ก.พ. 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่                                                                                                                                                                                                                     ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร                                                                                                                                                                                                           อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 ในช่วงวันที่ 3 - 8 ก.พ. 63 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง                                                                                                                                                                                                                                       ส่วนในวันที่ 9 ก.พ. 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่                                                                                                                                                                                                                     อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                         ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส                                                                                           ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 9 ก.พ. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส                                                                                                                     ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด