เช็กวันโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

04 ก.พ. 2563 เวลา 5:28 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคุณแม่ทั้งหลายที่ได้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หลังจากเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่า เงินอุดหนุนเด็ก เดือนละ 600 บาท เดือนกุมภาพันธ์นี้ จะโอนเข้าบัญชีท่าน ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.63

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้

เดือน ต.ค. 62 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62

เดือน พ.ย. 62 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62

เดือน ธ.ค. 62 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 62

เดือน ม.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63

เดือน ก.พ. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63

เดือน มี.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันอังคารที่ 10 มี.ค. 63

เดือน เม.ย. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63

เดือน พ.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63

เดือน มิ.ย. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพุธที่ 10 มิ.ย. 63

เดือน ก.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63

เดือน ส.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 63

เดือน ก.ย. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประชาชนหรือผู้มีสิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล และสิทธิต่างๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare โดยเลือก เมนู “ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ” ส่วน ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม  ให้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center  02 255 5850 - 7 ต่อ 121,122,123,124,147 และ 02 651 6920

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th