ครม. เห็นชอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุมแล้ว

04 ก.พ. 2563 เวลา 9:13 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (4 ก.พ. 63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เสนอให้ สินค้า

1) หน้กากอนามัย 2)ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และ 3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เจลล้างมือ) เป็นสินค้าควบคุม

ซึ่งครม.ได้อนุมัติตามที่เสนอ และหลังจากนี้กรมการค้าภายในจะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติต่อสินค้าควบคุม เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการขนย้าย (ส่งออก/นำออก)หน้ากากอนามัยต่อไป หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน และการเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทำให้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ซึ่งหลังกำหนดเป็นสินค้าควบคุมแล้ว กกร. สามารถกำหนดราคาซื้อ-ขายสินค้า หรือ บริการควบคุม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าได้ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนด หรือให้ผู้ขายสามารถขายสินค้าในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด หรืออาจตรึงราคาไว้ในราคาใดราคาหนึ่งก็ได้ตามสถานการณ์ในช่วงนั้น รวมถึงสั่งให้จำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาที่กําหนด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุม

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกเป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจโรงงานเยื่อกระดาษในประเทศมีการนำเข้าเศษกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ราคาเศษกระดาษตกต่ำ ส่งผลต่อระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

การประกาศสินค้าควบคุม 4 รายการนี้ ทำให้มีรายการสินค้าและบริการควบคุมเป็น 56 รายการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด