ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ปชช. 92.9 % เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

10 ก.พ. 2563 เวลา 8:03 น.

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช โดย 92.9 % ระบุ เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

วันที่ 10 ก.พ. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลด ที่โคราช กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative (Research) จำนวน 1,053 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช โดย 92.9 % ระบุ เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ71.0 ติดตามข่าวคนร้าย กราดยิงประชาชนที่โคราชอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ร้อยละ 26 .3 ติดตามบ้าง และร้อยละ 2.7 ติดตามน้อยถึงไม่ติดตามเลยที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 รู้สึกสงสารผู้บริสุทธิ์ ร้อยละ 65. 8 หดหู่ใจ เศร้าใจ สลด

ใจ ร้อยละ 63.2 เสียใจ ร้อยละ 36.8 วิตกกังวล ร้อยละ 35.7 เครียด และร้อยละ 26.3 กลัว นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 94.7 ต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงยกระดับป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ในขณะที่ร้อยละ 5.3 ไม่ต้องการ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.1 ต้องการได้ยินข่าวอื่นๆ ที่ดี เสริมสร้างความสุขคนไทย

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช โดย 92.9 % ระบุ เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ดูแลความ ปลอดภัยของประชาชน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 เชื่อมัถึงเชื่อมั่นมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 7.1 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นรัฐมนตรีความมั่น คงหลังเกษียณอายุราชการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ ร้อยละ16.3 ไม่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช โดย 92.9 % ระบุ เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจความรู้สึกร่วมของประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความรักความห่วงใยต่อคนไทยด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใด จึงน่าจะเป็นข้อที่เกิดประโยชน์ต่อผู้นำ ประเทศในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้ดีขึ้น การแสดงออกของผู้บริหารประเทศ น่าจะนำไปสู่การรักษาความรักความห่วงใยของคนไทยด้วยกัน ความสำรวมและเข้าถึง อารมณ์ของประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอารมณ์ของสาธารณชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำประเทศ ทีมบริหารต้องเข้าให้ถึง ที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ หรือจะทำให้อารมณ์คนคล้อยตามปรับเปลี่ยนถูกชักจูงได้โดยง่าย

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช โดย 92.9 % ระบุ เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช โดย 92.9 % ระบุ เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช โดย 92.9 % ระบุ เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย ของ ผบ.ตร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด