ทย.คุมเข้มเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ

17 ก.พ. 2563 เวลา 8:07 น.

กรมท่าอากาศยาน ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ หลังมีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID - 19 จากเรือสำราญ Westerdarm และผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าว เดินทางไปยังจุดหมายปลายประเทศต่างๆ รวมถึงไทย

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน สั่งการยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 28 แห่ง พร้อมยืนยันความปลอดภัยผู้โดยสารเป็นอันดับแรก

ตามที่มีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 จากเรือสำราญ Westerdarm ที่เทียบท่าเรือ ณ เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา และผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น ทางกรมท่าอากาศยานได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร คือ

1.เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสาร โดยร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ หน่วยควบคุมโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแล และคัดกรองผู้โดยสารอย่างทั่วถึง โดยการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน และเพิ่มจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) วัดอุณหภูมิ ผู้โดยสาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ มาประจำที่ท่าอากาศยาน

2.เพิ่มความถี่การทำงานของพนักงานทำความสะอาดในจุดที่โดนสัมผัสบ่อย โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาด พื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น เก้าอี้ที่พักผู้โดยสาร ราวบันได ลิฟต์​โดยสารและอุปกรณ์สำหรับให้บริการผู้โดยสาร และอุปกรณ์​ของเจ้าหน้าที่ ตามจุดต่าง ๆ หลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบินในทุกวัน

3.ตั้งจุดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกับบริการหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์​ผ่านจอ Filght Information บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้า/ขาออก และห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร

4.กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัส

5.กรณีหากพบผู้โดยสารต้องสงสัยป่วยหรือมีอาการ จะปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินสนามบิน กรณีโรคติดต่อ ที่ได้ร่วมฝึกซ้อมและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทันที

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวย้ำว่า กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานจะไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศกัมพูชา หรือมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เรายืนยันมาตรการตรวจสอบทุกเที่ยวบินและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กรมท่าอากาศยาน ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ หลังมีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID - 19 จากเรือสำราญ Westerdarm  และผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าว เดินทางไปยังจุดหมายปลายประเทศต่างๆ รวมถึงไทย กรมท่าอากาศยาน ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ หลังมีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID - 19 จากเรือสำราญ Westerdarm  และผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าว เดินทางไปยังจุดหมายปลายประเทศต่างๆ รวมถึงไทย กรมท่าอากาศยาน ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ หลังมีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID - 19 จากเรือสำราญ Westerdarm  และผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าว เดินทางไปยังจุดหมายปลายประเทศต่างๆ รวมถึงไทย กรมท่าอากาศยาน ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ หลังมีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID - 19 จากเรือสำราญ Westerdarm  และผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าว เดินทางไปยังจุดหมายปลายประเทศต่างๆ รวมถึงไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด