อุดรฯเริ่มแล้วเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน

18 ก.พ. 2563 เวลา 5:52 น.

อุดรฯเริ่มแล้วเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะแรก 1,300 ม. เริ่มเจาะวางท่อลอดใต้ถนนถนนหอนาฬิกา วงเวียนน้ำพุ 1 ปีแล้วเสร็จ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณวงเวียนน้ำพุประจักษ์ 5 แยกใจกลางนครอุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ นายภักดี วงษ์สารพรหม ผอ.กฟภ.เขต 1 อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานกอหารค้าอุดรธานี พร้อมรองนายกนครอุดรธานี ผู้บริหาร กฟภ.อุดรธานี ผู้แทน กสทช. ร่วมกิจกรรมคิ๊กออฟ “ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุประจักษ์ (ระยะที่ 1) ด้วยการเดินเครื่องเจาะวางท่อลอดใต้ถนน (HDD)

อุดรฯเริ่มแล้วเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะแรก 1,300 ม. เริ่มเจาะวางท่อลอดใต้ถนนถนนหอนาฬิกา วงเวียนน้ำพุ 1 ปีแล้วเสร็จ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า ทน.อุดรธานี ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตใจกลางเมือง รวม 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ถ.อุดรดุษฎี (หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ) ถึง ถ.โพศรี (วงเวียนน้ำพุ-สามแยกตัด ถ.อำเภอ) ระยะทาง 1,300 ม. ระยะที่ 2 ถ.ประจักษ์ศิลปาคมตลอดแนว ระยะทาง 2,300 ม. ระยะที่ 3 ถ.อุดรดุษฎี(วงเวียนน้ำพุ-อนุสาวรีกรมหลวง- สามแยกซอย จินตคาม) ระยะทาง 2,400 เมตร และระยะที่ 4 ถ.โพศรี (สามแยก ถ.อำเภอ – สี่แยก ถ.มุขมนตรี) ระยะทาง 1,560 ม. รวม 7,560 ม.

อุดรฯเริ่มแล้วเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะแรก 1,300 ม. เริ่มเจาะวางท่อลอดใต้ถนนถนนหอนาฬิกา วงเวียนน้ำพุ 1 ปีแล้วเสร็จ

“วันนี้เป็นการเริ่มก่อสร้างในระยะที่ 1 ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีร่วมอุดหนุนงบประมาณ 26,480,000 บาท กฟภ.สนับสนุน 43,998,919 บาท รวม 70,478,919บาท และได้ผู้ก่อสร้างคือ บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท MRV วิศวกรรมจำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ C.CST.031/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 วงเงิน 64,596,970 บาท ระยะเวลา360 วัน ที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และนอกจากนั้น บริษัท TOT ยังได้จัดสรรงบประมาณทำระบบท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อนำสายสื่อสารทุกค่ายลงใต้ดินไปพร้อมกัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเทศบาลนครอุดรธานีได้จัดสรรงบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อปูกระเบื้องทางเท้าให้สวยงามต่อไป”

นายธวัชชัย สีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด สนับสนุนการแก้ปัญหา จัดระเบียบสายสื่อสาร ที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ประสานกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเหล่านั้น ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ลดปัญหาระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้องและลัดวงจรในระบบจำหน่ายไฟฟ้าอีกด้วย

อุดรฯเริ่มแล้วเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะแรก 1,300 ม. เริ่มเจาะวางท่อลอดใต้ถนนถนนหอนาฬิกา วงเวียนน้ำพุ 1 ปีแล้วเสร็จ

“ขอขอบคุณ ทน.อุดรธานี , กฟภ. กสทช. และบริษัทสื่อสารทุกค่าย ที่ได้ให้ความสำคัญ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ลงมือดำเนินโครงการฯในเขต ทน.อุดรธานี ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญ เสมือนไข่แดงของจังหวัดอุดรธานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด และเพื่อเป็นการสนองนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกำชับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามกำกับดูแลไม่เกิดความล่าช้า และขอให้การก่อสร้างประสบความสำเร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้”

นายภักดี วงษ์สารพรหม ผอ.กฟภ.เขต 1 อุดรธานี เปิดเผยว่า การนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงใต้ดิน นอกจากจะทำให้ทัศนียภาพเมืองสวยงาม และยังสร้างมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วย ทั้งลดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยๆ และแก้ไขปัญหาหากมีไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด มีความทันสมัยป้องกันน้ำที่ท่วมขัง และอายุการใช้งานทนทาน เมื่อระยะแรกแล้วเสร็จจึงจะเริ่มระยะที่ 2

“ระหว่างการก่อสร้างโครงการราว 1 ปี มีการจัดทำแผนการดำเนินการ ให้ความสำคัญกับผลกระทบน้อยที่สุด จะไม่มีการปิดการจราจรถาวร แต่จะใช้การปิดการจราจรบางส่วน เพื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็คืนผิวจราจรทันที และยังมีการบ่างการทำงานเป็นกลางวัน และกลางคืน โดยการทำงานช่วงกลางคืน หรือกลางดึกจะให้ความสำคัญของเสียงต้องเบา หากมีผลกระทบก็จะปรับแผนทันทีผู้ได้ผลกระทบแจ้งที่ กฟภ.อุดรธานี หรือ กฟภ.เขต 1 อุดรธานี ได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด