หน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยพนักงานจีเอ็มหลังบริษัทประกาศยกเลิกการผลิต

18 ก.พ. 2563 เวลา 9:12 น.

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยอง บูรณาการกับทุกหน่วยงาน เข้าช่วยเหลือพนักงานจีเอ็มขณะที่ พนักงานยังมั่นใจการช่วยเหลือเยียวยาเพียงพอ

กรณี บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จีเอ็มจะยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยภายในสิ้นปี2563โดยเกรทวอล มอเตอร์ส จะซื้อศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของจีเอ็มประเทศไทยในจังหวัดระยองส่งผลให้เกิดกระแสความเคลื่อนไหว ที่จะเกิดการตกงานของพนักงาน1500 คน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยอง บูรณาการกับทุกหน่วยงาน เข้าช่วยเหลือพนักงานจีเอ็มขณะที่ พนักงานยังมั่นใจการช่วยเหลือเยียวยาเพียงพอ

นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ได้รับการประสาน จากทางบริษัทมาแล้วว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงาน 1,500คน จากสองบริษัท เจเนอรัลมอเตอร์ 1,100 คน และ เจเนอรอลพาวเอวเทรน 400 คน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการ เตรียมแผนเข้าดูและให้ทุกอย่างเป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางบริษํท ได้รับทราบและเตรียมจ่ายตามสิทธิครบถ้วน และยังบวกเพิ่มเป็นโบนัสพิเศษให้กับพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังได้เตรีมแผนการช่วยเหลือพนักงาน หลังจากถูกเลิกจ้างให้ได้มีงานทำในสถานประกอบการอื่นต่อไปอีกรวมทั้งสิทธิ จากประกันสังคม และการประกอบอาชีพพิเศษต่างๆ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยอง บูรณาการกับทุกหน่วยงาน เข้าช่วยเหลือพนักงานจีเอ็มขณะที่ พนักงานยังมั่นใจการช่วยเหลือเยียวยาเพียงพอ

พนักงานชายคนหนึ่ง บอกว่า ตอนแรกก็รู้สึกตกใจ แต่เป็นแผนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ต้องวางแผนใช้ชีวิตต่อไป บริษัทได้แจ้งเรื่องนี้ล่วงหน้าแล้ว และมีีเงินชดเชยให้สูงกว่ากฎหมายกำหนด หลังจากนี้ต้องวางแผนเพื่อหางานใหม่ แต่ตอนนี้ยังม่ีสัญญาเหลืออยู่ต้องทำงานที่เก่าจนหมดสัญญาก่อนแล้วเริ่มไปหาสมัครงาน อาจต้องไปกรมการจัดหางานเพื่อลงทะเบียนเป็นคนว่างงาน และไปหาแหล่งตลาดนัดแรงงานต่อไป

สำหรับบริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่111/1หมู่ที่4นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการประกอบรถยนต์เชฟโรเลต ปัจจุบันมีลูกจ้างประมาณ1,100คน และบริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่111/4หมู่ที่4นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์ ปัจจุบันมีลูกจ้างประมาณ400คน รวมทั้งสองบริษัทมีลูกจ้างประมาณ1,500คน กรณีที่บริษัททั้งสองยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทย ภายในสิ้นปี2563โดยขายกิจการให้กับ บริษัท เกรท วอล มอเตอร์ส จำกัด (บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เอสยูวีและรถปิคอัพรายใหญ่ของประเทศจีน) ซึ่งนายจ้างใหม่มิได้รับโอนลูกจ้างแต่อย่างใดและยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างกลุ่มเดิมเข้าทำงานแค่ไหนเพียงใด