ฝุ่นPM2.5 เต็มเมือง 60 พื้นที่ สมุทรปราการ-คลองสามวา-คลองเตย-หลักสี่อ่วมสุด

24 ก.พ. 2563 เวลา 7:00 น.

กรมควบคุมมลพิษ เผยคุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบฝุ่นละอองPM2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 60 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 61 สถานี

ตรวจวัดค่าได้ 39 - 77 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าทุกพื้นที่ โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 60 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน