รายชื่อ โรงพยาบาลไทยที่รักษาโควิด-19ได้ ตรวจหาเชื้อราคาเท่าไหร่

27 ก.พ. 2563 เวลา 5:20 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

รายชื่อ โรงพยาบาลไทยที่รักษาโควิด-19ได้ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ราคาเท่าไหร่ สถานการณ์ล่าสุดประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 40 ราย หายดีกลับบ้านแล้ว 24 ราย และพักรักษาตัว - เฝ้าดูอาการในโรงพยาบาลอีก 16 ราย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับผู้มีภาวะเสี่ยงจากการไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้ป่วย สามารถเข้ารับบริการรักษา และตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดยมี 8 โรงพยาบาลในไทยให้การรองรับ ค่าบริการอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ 3,000 บาท ไปจนถึง 20,000 บาท ตรวจสอบรายละเอียด เบอร์โทรสอบถามเพิ่มเติม 1422 (กรมควบคุมโรค)

หลักเกณฑ์ ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี

 1. ผู้ที่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงล่าสุด
 2. ผู้ที่มีมีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้สูง 37.5 องศา มีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย บุคคลกลุ่มเสี่ยง อาทิ ลูกเรือสายการบิน คนขับรถบริการนักท่องเที่ยว (เคยบริการกลุ่มประเทศที่เสี่ยง) และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเคสผู้ป่วย
 3. ผู้เข้าหลักเกณฑ์ตรวจฟรีที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โรงพยาบาลไทยที่รักษาโควิด-19 ตรวจหาเชื้อราคาเท่าไหร่

 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                        ค่าบริการตั้งแต่    3,000-6,000 บาท
 2. โรงพยาบาลราชวิถี                                ค่าบริการตั้งแต่    3,000-6,000 บาท
 3. โรงพยาบาลเปาโล ทุกสาขา                   ค่าบริการตั้งแต่    5,000-13,000 บาท
 4. โรงพยาบาลรามาธิบดี                             ค่าบริการอยู่ที่      5,000 บาท
 5. โรงพยาบาลบางปะกอก 9                        ค่าบริการอยู่ที่     5,000 บาท
 6. โรงพยาบาลพญาไท2                             ค่าบริการอยู่ที่     6,500บาท
 7. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต                          ค่าบริการอยู่ที่     7,000 บาท
 8. โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์       ค่าบริการอยู่ที่     9,900 บาท

*การตรวจหาเชื้อ Covid-19 หากเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐจะไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะตรวจหาเชื้อไม่รวมรักษา)

 

เพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

Cr. moneyguru.co.th