www.เยียวยาเกษตรกร .com เช็คสิทธิ์ สถานะ "ไม่พบข้อมูล" ได้เงินหรือไม่?

18 พ.ค. 2563 เวลา 4:15 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

www.เยียวยาเกษตรกร .com เช็คสิทธิ์ สถานะเงิน 5,000 แบบนี้ได้เงินหรือไม่ หากได้รับข้อความ "ไม่พบข้อมูล" หรือ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล" จะได้เงินไหม วันนี้มีคำตอบมาฝากกันให้เคลียร์ไปเลย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เยียวยาเกษตรกร www.com เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะ เช็คสิทธิ์ เงิน 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาทต่อครัวเรือน โดยมีช่องทางให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ยางพารา

ตรวจสอบสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร “ไม่พบข้อมูล” ทำอย่างไร

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5 พัน ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

เยียวยาเกษตรกร เช็ก ตรวจสอบสถานะ ผลลงทะเบียน เริ่มจ่ายเงินแล้ววันนี้

 

ล่าสุดมีคำชี้แจงจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

หากขึ้นว่า "ไม่พบข้อมูล" หากอยู่ในเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563) หมายความว่าข้อมูลยังไม่ถูกส่งมาที่ธนาคาร ธ.ก.ส. หรือมีโอกาสตกหล่น แต่หากขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังวันที่ 30 เม.ย - 15 พ.ค. 2563 ให้รอตรวจสอบข้อมูลในระบบอีกครั้ง

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สถานะเกษตรกร "อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล" หมายความว่าเกษตรกรมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มรับเงินเยียวยา แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ำซ้อนว่าได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือไม่