กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2563 อย่างเป็นทางการวันนี้

18 พ.ค. 2563 เวลา 5:27 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ฤดูฝน กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563

ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้เริ่มตันตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพื้น ถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึงถือได้ว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

ในระยะแรกของการเข้าสุดฝนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามฤดูฝนปีนี้จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้วแต่ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะต่ำกว่าปกติประมาณร้อยละ 5

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาดม ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด