ราชกิจจาฯ ประกาศให้สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร ล้มละลาย

26 พ.ค. 2563 เวลา 9:54 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เป็นบุคคลล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.577/2562 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562

จำเลย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่-(เดิมเลขที่ จ.4709/2557) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 99/30 ซอยรามอินทรา 65 แยก2-4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

พรทิพย์ วรรณทอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เป็นบุคคลล้มละลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด