สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 73 ราย

10 ม.ค. 2564 เวลา 2:29 น.

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 73 ราย รวมสะสม 3,261 ราย โดยกลับบ้านแล้ว 1,761 ราย

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.64 เวลา 17.00 น. สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จาก COVID - 19 สมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 73 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 23 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และคนต่างด้าว 22 ราย

 

ที่เหลือพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลจำนวน 50 ราย จำแนกเป็นคนไทย 23 ราย และต่างด้าว 27 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,261 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 188 ราย ต่างด้าว 175 ราย และมีผู้ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการอีกรวม 787 ราย ขณะที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 336 ราย และต่างด้าว 13 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วปลอดภัยสามารถให้กลับบ้านได้รวม 1,761 ราย เป็นคนไทย 170 ราย และคนต่างด้าวรวม 1,591ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงที่ 1 ราย 

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 73 ราย รวมสะสม 3,261 ราย โดยกลับบ้านแล้ว 1,761 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด