เลือกตั้ง 62 : กกต. เช็กความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า บางกะปิ

16 มี.ค. 2562 เวลา 7:00 น.

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ

วันนี้ (16 มี.ค.) เวลา 08.00น.นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิ และร่วมหารือกับนางชมจิตร พงษ์เสมา ผอ.เขตบางกะปิ เนื่องจากเขตบางกะปิมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของกทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ 61,401 คน โดยเขตบางกะปิได้จัดให้โรงเรียนบ้านบางกะปิเป็นสถานที่ลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและกทม. ส่วนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ซึ่งอยู่ติดกันจัดเป็นสถานที่ลงคะแนนของผู้มีสิทธิในภาคอีสาน นอกจากนี้ กทม ยังได้นำเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ เพื่อรองรับหากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ อีกทั้งยังประสานให้ตำรวจช่วยจัดการจราจร เนื่องจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่งไม่มีที่จอดรถ

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ กทม. ได้นำเต้นท์มาตั้งเพื่อให้บริการเป็นจุดลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์ โดยประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลำดับแรกต้องตรวจสอบว่ามีภูมิลำเนา อยู่ในภาคใด จากนั้น จึงจะแยกย่อยออกเป็นรายจังหวัดและเขตเลือกตั้ง โดยผู้ใช้สิทธิ์ที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะได้รับบัตรเพื่อนำไปกาในคูหาลงคะแนน จากนั้นต้องนำบัตรเลือกตั้งบรรจุใส่ซอง ก่อนนำไปหย่อนลงหีบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจนับแล้วนำส่งไปเก็บรักษาเพื่อนำออกมาเปิดนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ข้อมูลผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งประเทศ 2,632,935 คน โดยมีการจัดหน่วยเลือกตั้งกลางทั้งหมด 395 หน่วย โดยจังหวัดที่มีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตฯสูงสุด 5 จังหวัดแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 928,789 คน มีการจัดหน่วยเลือกตั้งกลาง 61 หน่วย โดยหน่วยที่ผู้ขอใช้สิทธิมากสุดคือ หน่วยเลือกตั้งที่บริเวณโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ และโรงเรียนบ้านบางกะปิ จำนวน 61,401 คน รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 221,541 คน มีการจัดหน่วยเลือกตั้งกลาง 10 หน่วย โดยหน่วยที่ผู้ขอใช้สิทธิมากสุดคือ หน่วยเลือกตั้งที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 อำเภอบางละมุง จำนวน 52,162 คน

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ

จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 212,914 คน มีการจัดหน่วยเลือกตั้งกลาง 8 หน่วย โดยหน่วยที่ผู้ขอใช้สิทธิมากสุดคือ หน่วยเลือกตั้งที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 51,392 คน จังหวัดปทุมธานี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 134,783 คน มีการจัดหน่วยเลือกตั้งกลาง 6 หน่วย โดยหน่วยที่ผู้ขอใช้สิทธิมากสุดคือ หน่วยเลือกตั้งที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต จำนวน 47,171 คน และ จังหวัดนนทบุรี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 97,321 คน มีการจัดหน่วยเลือกตั้งกลาง 6 หน่วย โดยหน่วยที่ผู้ขอใช้สิทธิ์มากที่สุดคือ หน่วยเลือกตั้งที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จำนวน 41,765 คน

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ

กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เช็กความพร้อมรองรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า 6 หมื่นคน กทม.ตั้งเต้นท์จัดคูหาครบ 77 จว. แยกรายภาคป้องกันความสับสน พร้อมประสานตำรวจบริการจราจร เหตุไม่มีที่จอดรถ