พลังคนรุ่นใหม่! นิสิต-นักศึกษา 9 ม.ดัง ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอดกกต.

28 มี.ค. 2562 เวลา 9:18 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เฟซบุ๊กเพจ "คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มอส." ได้โพสต์เชิญชวนประชาชนและนักศึกษาลงชื่อถอดถอน กกต. โดยมีการตั้งโต๊ะลงชื่อตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิมยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญชวนประชาชนลงชื่อผ่านเว็บไซต์ www.change.org อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 16.10 น. มีผู้ลงชื่อสนับสนุนการรณรงค์ถอนถอนกกต.แล้วจำนวน 799,800 คน โดยระบุว่า แม้การลงชื่อออนไลน์และการเคลื่อนไหวของประชาชนจะไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฏหมาย แต่เราเชื่อว่ามันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายและนโยบายได้ รวมถึงผู้จัดทำแคมเปญดังกล่าว และเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม จะเป็นตัวแทนนำรายชื่อทุกคนไปร้องเรียนกับ ป.ป.ช. ส่วนรายละเอียดและวันเวลาเข้ายื่น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขอบคุณภาพจาก คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มอส.