ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 รับ 1,000 เงินคืนสูงสุด 20%

23 ต.ค. 2562 เวลา 8:30 น.

รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก

เผยรายละเอียดการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 รู้ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้ 24 ตุลาคม 2562 รู้ก่อนลงทะเบียนจริงเปิดลงทะเบียนเพิ่มถึง 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาท เหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรกและเพิ่มเงินคืนเป็นสูงสุด 20%

รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก

รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก

สำหรับรายละเอียดวิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2

- ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เริ่มวันที่ 24 ตุลาคม 2562 วันละ 2 รอบ รอบละ 500,000 คน (รอบแรกเวลา 6 โมงเช้า และ รอบ 2 เวลา 6 โมงเย็น) รวม 1 ล้านคนต่อวัน โดยเปิดรับตลอดโครงการนี้ 3 ล้านคน

- เริ่มต้นใช้สิทธิ ชิมช้อปใช้ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำหรับผู้ลงทะเบียนวันแรก

- ระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการ 31 ธันวาคม 2562 ร่วมกับ 10 ล้านคนในเฟสแรกด้วย

รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก

ผู้ลงทะเบียน 3 ล้านคน ในชิมช้อปใช้ 2 จะได้รับ

รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก

G-Wallet 1

เงินสนับสนุน 1000 บาท ไว้ชิมช้อปใช้ ในร้านค้าที่เปิดรับชำระ G-Wallet 1(เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใน ซิมช้อปใช้ เฟสแรก)

G-Wallet 2

เงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน30,000บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท)

เงินคืน 20% ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4000 บาท )

ทั้งนี้ขยายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ 10 ล้านคนแรก ที่ไม่ถูกตัดสิทธิด้วย

รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก

รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 24 ตุลาคม 2562 วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 เปิดลงทะเบียน 3 ล้านคน ยังคงแจก 1,000 บาทเหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสแรก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ล็อตใหม่! ชิมช้อปใช้ลงทะเบียน รับเพิ่ม 2 แสนสิทธิ์ เริ่มคืนนี้ 5 ต.ค. 62

-ตัดสิทธิ์ “ชิมช้อปใช้”

-Breaking News :แห่ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้”

-เตรียมตัวให้พร้อม! ชิมช้อปใช้ 10 ต.ค. คงเหลือ 217 คน เท่านั้น