กีฬาในประเทศ ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรยากาศ งานแถลงข่าว “THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2018”

“มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” เป็น International Event ขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคของลุ่มน้ำโขง
โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน มีเป้าหมายที่สำคัญนั่นคือ “ยกระดับสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวที่เป็น Sport Tourism Destination ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
โดยแบ่งประเภทการแข่งขันจักรยานทางไกล 3 วัน 3 สเตจ ในเส้นทางจังหวัดนครพนม, มุกดาหาร และสกลนคร
ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2018 เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน