Breaking news : ครม.ไฟเขียวช็อปช่วยชาติ15ธ.ค.-16ม.ค. 3รายการ ลดหย่อนภาษี

ครม. เห็นชอบ “มาตรการช้อปช่วยชาติ” ซื้อสินค้า “ยางล้อรถ-หนังสือ-สินค้าโอทอป” ได้ลดภาษี เป็นปีแรก ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61 – 16 ม.ค.62 ระยะเวลา 1 เดือน กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน