จ่อ!ยกระดับห้องน้ำสาธารณะ กระตุ้นภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

ห้องน้ำสาธารณะกำลังจะถูกยกระดับให้ได้มาตรฐาน ตามโครงการห้องสุขสโมสร จากความร่วมมือของหอการค้าและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ขอดูผลงาน “อิทธิพล” ก่อน มองเป็นเรื่องดีมีคนช่วยงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอรอพิสูจน์ผลงาน นายอิทธิพล คุณปลื้มก่อน มองเป็นเรื่องนี้เพราะมีคนมาช่วยงานเพิ่ม ระบุ ไม่ใช่เจ้าหน้ากระทรวงเพื่อเสนอชื่อ แต่เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีและ ครม. เป็นผู้เห็นชอบ ปฏิเสธจัดตั้งรัฐบาลนอนาคตในทำเนียบรัฐบาล