“เอิร์ธ 1 วันมหัศจรรย์สัตว์โลก” สารคดีสะท้อนสถานการณ์โลกใต้ทะเล

เครือข่ายบลูคาร์บอนโซไซตี้ เปิดตัวภาพยนตร์สารคดี “เอิร์ธ 1 วันมหัศจรรย์สัตว์โลก” เพื่อปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์และให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางทะเล และป่าชายเลน รวมไปถึงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของโลก