ศาลสั่ง รพ.กรุงเทพทำตามคำพิพากษา ช่วยเหลือโจทย์ทั้ง 6

ศาลแพ่งมีคำสั่งให้โรงพยาบาลกรุงเทพ ปฏิบัติตามคำพิพากษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงการเอกสิทธิ์คุณภาพชีวิตและเปิดสโมสรและขอละเว้นให้ออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจ แต่ต้องปฏิบัติต่อสมาชิกเหนือลูกค้าทั่วไป