กล่องดำชี้เครื่องบินไลอ้อนแอร์ที่ตกเคยขัดข้องมาแล้วถึง 4 เที่ยวบิน [คลิป]

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียแถลงข้อมูลที่ได้จากกล่องดำของเครื่องบินไลออนแอร์ที่ตกในทะเลชวา พบว่าสี่เที่ยวบินสุดท้ายของเครื่องบินลำดังกล่าวเกิดปัญหาขัดข้องที่เครื่องวัดความเร็วอากาศ

พบกล่องดำเครื่องบินคิวบาที่ประสบอุบัติเหตุตก คร่าชีวิตกว่า 100 ราย

เจ้าหน้าที่คิวบาเผยพบกล่องดำของเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับสนามบินกรุงฮาวานา ที่คร่าชีวิตผู้โดยสารกว่า 100 ราย