ภาคอีสานยังครองแชมป์โรคพยาธิใบไม้ตับ อันดับ 1 ของประเทศ

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ เนื่องจากกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ล่าสุด ภาคอีสานยังครองแชมป์โรคพยาธิใบไม้ตับอันดับ 1 ของประเทศ และที่ จ.ขอนแก่น ยังพบผู้ป่วยเป็นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอยู่อันดับ 1 ของโลก สาเหตุสำคัญคือการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อย ปลาร้า ล่าสุดสาธารณสุขขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ลด ละ เลิกเต็มที่