อร่อยต้องแชร์ : กะเพราเอื้ออาทร ห่อละ 20 บาท

กะเพราห่อละ 20 บาทเอื้ออาทรผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ คนพิการกินฟรี เปิดรองรับแรงงานในพื้นที่ EEC เจ้าของร้าน เผยดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมชุมชนบ้านเกิด