จับตาข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามเกาหลี

การประกาศข้อตกลงสันติภาพเพื่อมายุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เพียงสองประเทศ แล้วเพราะเหตุใดจึงต้องมีสหรัฐฯเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย