ม.มหิดล ชวนรับบริการ “ทันตกรรม” ฟรี! วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เชิญชวนประชาชนนรับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี