ไทยเตรียมคุมเข้มมลพิษจากยานพาหนะข้ามแดน

กรมควบคุมมลพิษ ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดน จากข้อมูล ในปี 2559 พบว่ายานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านมีการระบายสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่ายานพาหนะของประเทศไทย ติดตามรายละเอียได้จากรายงานของ คุณพงษกร หงษ์จันทร์ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

ทำความรู้จักระบบ “จีพีเอส” คุมพฤติกรรมการขับขี่รถ บขส.-รถตู้

จีพีเอสที่ติดตั้งบนรถโดยสารของบขส. เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมการขับขี่และควบคุมความเร็วของรถ ไม่ให้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด คุณกาญจนา นิตย์เมธา พาไปดูวิธีการทำงานของศูนย์ควบคุมการเดินรถ ที่จะทำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยของรถโดยสาร ติดตามได้จากรายงาน

ผู้จัดการฯความปลอดภัยทางถนน แนะควรกำหนดเส้นทางเสี่ยงห้ามรถบัสวิ่ง

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เสนอยกระดับการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน ให้เทียบเท่าการสอบสวนของการบิน พร้อมแนะกำหนดเส้นทางเสี่ยงที่รถใหญ่ไม่ควรวิ่ง