“ชาวโคราช” สะท้อนความเดือดร้อนรถไฟทางคู่ คล้องจม. “สล้าง”

ชาวบ้าน 2 ฝั่งโครงการรถไฟทางคู่โคราช สะท้อนความเดือดร้อน สอดคล้องจดหมาย พล.ต.อ.สล้าง บุญนาค วอนรัฐบาลสนใจแก้ปัญหาประชาชนอย่างจริงจัง อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า