ชาวจีนยังใช้ซิปไลน์เดินทางข้ามแม่น้ำ

ทุกวันนี้ เราใช้รถยนต์ หรือขนส่งสาธารณะในการเดินทาง แต่เชื่อหรือไม่ว่า ที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ชาวบ้านต้องใช้ซิปไลน์ในการเดินข้ามแม่น้ำที่กั้นพวกเขาไปอีกฝั่ง