“โต ซิลลี่ฟูล” พบจุฬาราชมนตรี ขอโทษวิจารณ์ศาสนา

รายการ ต้นเรื่อง กับ ศุภโชค โอภาสะคุณ รายการที่จะพาทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญ