ซี.พี.ลาว มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก

ซี.พี.ลาว จำกัด มอบไข่ไก่ 7,500 ฟอง พร้อมน้ำดิ่มให้แก่สำนักงานแขวงอัตตะปือประเทศ สปป.ลาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก