กรมศุลฯ ยันไม่บังคับสำแดง กล้อง -โน๊ตบุ๊ค เข้า-ออก ปท.

รองอธิบดีกรมศุลฯ ไขข้อข้องใจ กรณี กรมศุลกากร ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ โดยประกาศนี้เป็นเหมือนประกาศฉบับเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว วัตถุประสงค์ไม่ได้เพื่อบังคับให้ผู้โดยสาร แต่ขึ้นอยู่กับผู้โดยสารจะเห็นประโยชน์หรือไม่