เลขา กกต. ชี้ใช้เงินซื้อสมาชิก เสี่ยงติดคุก เหตุเข้าข่ายซื้อตัว

เลขา กกต. ออกโรง เตือนพรรคการเมืองใช้เงินซื้อสมาชิก เสี่ยงคิดคุก ชี้ไม่ถือเป็นการซื้อเสียงแต่เข้าข่ายซื้อตัวสมาชิก