เตือน! ซื้อขายรถมือสอง อย่าโอนลอยเสี่ยงผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก แนะการซื้อขายรถจากบุคคลหรือเต้นท์รถมือสอง ควรดำเนินการโอนทางทะเบียน พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ และตรวจสอบความถูกต้อง