กรมประมง แจงมาตรการรัฐรับซื้อเรือคืน ชี้! ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร

โครงการซื้อเรือคืนนั้นได้ถูกบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการประมงทะเล (FMP) เป็นการลดจำนวนเรือประมงให้สอดคล้องกับกับสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้ยั่งยืน