“บินไทย” ขอโทษผู้โดยสาร-ตั้งสอบ เที่ยวบิน ซูริค-กรุงเทพฯ ล่าช้า!

การบินไทยขอโทษผู้โดยสารจากกรณีเที่ยวบินที่ ทีจี 971 ซูริค – กรุงเทพฯ และตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังถูกเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง