ญาติรอรับศพนักโทษประหาร “ธีรศักดิ์” เสียใจไม่ทราบล่วงหน้าต้องตาย

ญาติรอรับศพนักโทษประหาร “ธีรศักดิ์” เตรียมทำพิธีฝังคืนนี้ตามหลักศาสนาอิสลาม รับเสียใจที่กรมราชทัณฑ์ ไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบล่วงหน้าเพื่อดูใจ