การบินไทย แจ้งยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา 5-11 กันยายน

บ.การบินไทย แจ้งความคืบหน้ายกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา ประเทศญี่ปุ่น 5-11 ก.ย.61 และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยเส้นทางดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม