“หมอธี” ลอยตัว ระเบิดเวลา “อนุบาลปัตตานี”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”