บลูมเบิร์ก คาด “กัมพูชา” ได้อานิสงค์จากสงครามการค้า “จีน-สหรัฐฯ”

สงครามการค้าระหว่าง ประเทศจีนและสหรัฐฯ ยังคงคุกรุ่น ทำให้ประเทศกัมพูชา ได้รับอานิสงค์ จากการที่แบรนด์สินค้าแฟชั่น พากันย้ายฐานการผลิตมาที่กัมพูชา เพื่อเลี่ยงความเลี่ยงด้านภาษี แต่ก็ยังมีปัจจัยท้าทายสำหรับประเทศกัมพูชา