รองเลขาฯ กกต. แจง เกณฑ์ การรับสมัคร-คัดเลือก สว.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. พ.ศ. 2561 ในรายละเอียด เรื่องเวลา และคุณสมบัติ คุณณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะมาเล่าให้ฟัง